Jakubowicz Dobiesław

Nototka zrobiona na bibułce papierowej znalezionej w ksi±żeczce do nabożeństwa, nr koperty 02619. P. Marta G±sowska, Kraków, ¶w. Marka 33, m. 5. mieszkanie p. Walter Croneck. P.T. G±sowscy Topolowa 52, m. 1. .
23.04.40
Kochani! Jadę z Kozielska przez Smoleńsk w nieznane. Kazik1 wyjechał 2 dni wcze¶niej. Całuję Was - Kochaj±cy Marian.

Przypisy
1. Kazimierz G±sowski, prawdopodobnie brat pisz±cego (Por. Lista katyńska. Jeńcy obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk zaginieni w Rosj Sowieckiej, (oprać. A. Moszyński), Londyn 1982, s. 59).